Vissza a lap tetejére

2013. december 22. vasárnap, 21:08
Hírek - Hírek

ERDÉLY, SZÉKELY

ERDÉLY – Erdőktől övezett fennsík a Kárpátok ölelésében. Valaha ERDŐELVE néven is nevezték.

Mit rejt e név?

Az ER – RE ősgyökből indul, amely az ERő, ERedet, ERdő szavak töve.

Előbb az ERDŐ szó jelentése:

Az ERDŐ kimeríthetetlen forrása az életnek. A levegő felfrissítésének óriási vegyi erőműve, az éltető ivó- és gyógyvizek forrásainak helye. Gyümölcsök, gyógyító hatású növények tárháza. Kiváló minőségű fák épületanyagnak, tüzelőnek, eszközfának.

Alatta a mélyben kincsek lapulnak: gyógyERejű gázok, amelyek ÉRtékes altalaji fémek vagy kén, szén mellől párolognak a föld résein a felszínre.

Különböző vaDak, madarak bújnak meg ott véDelmet találva. A RE gyök a REngeteg szóban mutatja az ERDŐ egyik jellemzőjét. Az RD párossal alkotott szavak némelyike az ERDŐ jellemzőit leíró vagy kapcsolódik valamilyen módon hozzá. Például az ERDŐben, annak iRDatlan REngetegében, vadak (vaddisznók) csoRDái tanyáznak, de az oRDas farkasok is.

Éjjel vagy borús, esős időben nagyon moRD, zoRD a hangulata. Néhol szuRDokvölgyek mélyén csoRDogál a patak hűs vize. Az ERDŐből nyert a fát báRDdal faragják.

 

Bővebben...
IWIWSatartlapGoogle bookmarkDel.icio.usTwitterLinkter.huvipstart.huFacebookMyspace bookmarkDiggUrlGuru.huBlogter.hu
 
2012. december 19. szerda, 20:03
Hírek - Hírek

Rendelhető a szótár

Értesítés azoknak, akik az Ősmag(yar)-nyelvi Értelmező Kéziszótár című könyvet szeretnék megrendelni.
A következő számlaszámra lehet küldeni bármely országból:

Kolumbán Irma

Cod IBAN: RO34 OTPV 2610 0045 1405 EU01 /euró
Cod IBAN: RO77 OTPV 2610 0045 1405 RO01 /lej
Cod IBAN: RO81 OTPV 2610 0045 1405 HU01 /forint

De lehet dollárban is küldeni a LEJ számlára.

SWIFT COD: OTPV RO BU

A befizetésről értesítést és egy postacímet is kérek a: kolumbansandor(kukac)gmail(pont)com címre.
A könyv ára:

88 lej
20 euró
25,50 dollár
5400 forint
IWIWSatartlapGoogle bookmarkDel.icio.usTwitterLinkter.huvipstart.huFacebookMyspace bookmarkDiggUrlGuru.huBlogter.hu
  2012. július 14. szombat, 20:50
Hírek - Hírek

Újabb könyvbemutató



Szeretettel meghívjuk Önt és barátait

Kolumbán Sándor: ŐSMAG(yar)-NYELVI  ÉRTELMEZŐ  KÉZISZÓTÁR című könyve, 2012. szeptember 7-én 18 00 -tól  a székelyudvarhelyi a Városi Könyvtár hangzóanyag termében kerül sor.

 

A Magyar Tudományos Akadémia nyelvészei szerint a magyar nyelv a minket körülvevő népek nyelveiből összetákolt, összelopkodott hordaléknyelv!

Ez szemenszedett hazugság!

A Magyar Értelmező Kéziszótár anyagának vitatott eredetű szavairól bebizonyítható, hogy mindannyi ősi magyar szógyökre épül.

Kolumbán Sándor: ŐSMAG(YAR)-NYELVI ÉRTELMEZŐ KÉZISZÓTÁR című könyvének második bemutatója, mely diavetítéses előadással lesz egybekötve.
Az előadás a Kéziszótár anyagából áll össze, és a magyar szóeredet bizonyító módszereiről szól.

Az anyag szórakoztató és elgondolkodtató! Az veszít, aki nem jön el.
Mindenkit szeretettel várunk.

Szeretettel várjuk!

IWIWSatartlapGoogle bookmarkDel.icio.usTwitterLinkter.huvipstart.huFacebookMyspace bookmarkDiggUrlGuru.huBlogter.hu
  2012. július 14. szombat, 20:50
Hírek - Hírek

HAMAROSAN MEGJELENIK AZ ŐSMAG(YAR)-NYELVI ÉRTELMEZŐ KÉZISZÓTÁR!!



Szeretettel meghívjuk Önt és barátait

Kolumbán Sándor: ŐSMAG(yar)-NYELVI  ÉRTELMEZŐ  KÉZISZÓTÁR című könyve, 2012. augusztus 17-én 18 30 -tól  a székelyudvarhelyi PALLÓ IMRE Művészeti szakközépiskola Kossuth L. utcai épültének dísztermében tartandó ősbemutatójára.

 

A könyv a szavak boncolásán át bizonyítja be a magyar nyelv szavainak eredetiségét, ősiségét.

A bemutató  gazdag tartalmú – a magyar nyelv rendkívüli kifejező erejéről szóló – diavetítéses  előadással lesz összekötve, mely egyszerre lesz szórakoztató és elgondolkodtató.

Kellemes színfolt: Derzsi Katalin gitárkísérettel énekli a könyv írójának két szerzeményét.

A könyvbemutató állófogadással zárul.

Szeretettel várjuk!

IWIWSatartlapGoogle bookmarkDel.icio.usTwitterLinkter.huvipstart.huFacebookMyspace bookmarkDiggUrlGuru.huBlogter.hu
  2011. május 23. hétfő, 07:01
Írások - A magyar nyelv hangjai E, É

Az E nem csak hang!!! Mély értelmű fogalmi tényező!

E e , É é „Alsó nyelvállású, ajakkerekítés nélkül elül képzett rövid, illetve hosszú magánhangzó.” Idézet a MÉKSz-ből.

Az E hang közelre mutató szó: e, ez. Helyvonatkozású irányt mutató: be, fel, le, el. Kérdő szócska: -e?, -é? Leggyakoribb magánhangzónk. Az e hanggal kezdődő szavaknál az e mutat rá a lényegre. Az e hang jellem vagy állapot megnyugtató egyensúlyhelyzetét is jelzi. Az é hang szerepe helyenként ujjongó, figyelemfelhívó kedélyhang, máshol magasra mutató, élettel, értelemmel, értékkel, mértékkel kapcsolatos. Az é birtokot jelölő hang is: Évié Feri, Ferié Évi.

Az E hang határozott előre, hátra vethető mutatószó, bemutató hang a szó elején, közepén vagy végén: E nélkül, nélkülE, EmErrE. Amikor E hanggal mutatunk, olyankor már megközelítettük a bemutatandót. Az EmEz a számos többi hasonló közül a legközelebbi.

„Kezdetben vala az Íge, és az Íge vala az Istennél, és Isten vala az Íge.” János ev. 1: 1

Ma is vannak oly vidékek, ahol az ég íg. Tehát a Károli Gáspár idejében beszélt nyelvezet szerint hosszan ejtették az íge szót. Ez felbontva azt jelenti: ígE, égE, égi E.

János evangélista azt írja az 1 rész 3. versében: „Minden őáltala lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett.”

Hermesz Triszmegisztos szerint Isten nem személyesen teremtette a világot, hanem a Szó által. Azaz az Íge, Ígi E, vagyis az Égi E által.

Magyar Adorján szerint az ősmagyar hitvilágban: „A Nagyisten neve mindig egy mássalhangzós, Ég, Egy.”

Ebből következően, ha a G a fizikai világ valahol létező forgási tengelypontja, akkor a szellemi világ tengelye az E.

Mély értelmű hangként, az E hang az Erő, az ŐSEGY hatékony Erejének kifejezője a nyelvben! Erő, Emberség, Erény, Erkölcs, Egység fogalmak kifejezéseinek meghatározó kulcshangja.

Bővebben...
IWIWSatartlapGoogle bookmarkDel.icio.usTwitterLinkter.huvipstart.huFacebookMyspace bookmarkDiggUrlGuru.huBlogter.hu
  2011. május 23. hétfő, 06:54
Írások - A magyar nyelv hangjai E, É

A beszédhangok mély értelme a magyar nyelvben

A beszédhangok egyszerű, de mégis sokat mondó, bonyolult ismeretközlési eszközök, belső rezdüléseiknek tartalmi, értelmi árnyalatait a rendkívüli alázattal kutató is csak részben érti meg, sok-sok hajnali, tisztaelméjű töprengés nyomán! Olyan ez, mint egy séta a kora reggeli csendben az ébredő erdő fái, harmattól üde növényzete közt. A fenséges csendben a hatalmas fák közt, alig kitapintható törpének érzi magát az ember. Csodákat lát maga körül, de elméje csak részben fogja fel azokat, mert oly nagy az ismerethalmaz, hogy mindenre figyelni sem tud, és amit lát, azt sem bírja mind magába fogadni, mivel elmélyedni legfeljebb csak egyes apró részletekbe képes.

A hangok világa olyan, mint az emberek világa. Az ember egyedül céltalan, nincs értelme életének. Ahhoz, hogy értelmes életet éljen társra, társakra van szüksége, hogy egyénisége teljes terjedelmében kibontakozhasson. Minél többen vannak, annál eredményesebbek, gyümölcsözőbbek.

Egy hang nem ér semmit önmagában, értelmetlen, vagy korlátolt értelmű  kifejezés. Társakra van szüksége, hogy értelme legyen. Társakkal kifejezőbb, értelmes szóvá, szavakká alakul. Ha többen vannak, sokatmondóak, és mély értelmű fogalmak kifejezői.

A hangok közül a mássalhangzók egy része erőteljes, kemény, pattanó, melyek irányt mutatnak, de a lágyabbak is értelmi meghatározók. Vegyük úgy, mintha azok férfiak lennének. Ezek két nagy csoportja a zöngés és zöngétlen. Továbbá ajak-, fog-, szájpadlás- és gégehang. Ezen belül: zár-, rés-, zár-rés-, pergőhang.

A lelkivilága érzelmileg gazdagabb, jelképesen virágok színét, illatát, a gyöngédség szellemét viszi a társaságba, mely érzelmet gerjeszt. A nő „fészekrakó”, van egy külön kis világa. A nőiség párhuzama megtalálható a hangokban: minden magánhangzó folyékony zöngehang, az érzelmek igazi kifejezői, a beszéd színét, muzsikáját adják, szótagképzők, mindegyiknek külön zöngéje van, és oda-vissza vonzással keresik a mássalhangzók társaságát. S amint nő nélkül sivár, üres, színtelen a férfisors, úgy magánhangzók nélkül értelmetlen a beszéd. És magánhangzók nélkül nincs dallam.

Bővebben...
IWIWSatartlapGoogle bookmarkDel.icio.usTwitterLinkter.huvipstart.huFacebookMyspace bookmarkDiggUrlGuru.huBlogter.hu
 
SEO by Artio

Partnerek

Bejelentkezés





Kiadott írások